Ynglŷn â’r Gynhadledd

Mae Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi cydweithio i gyflwyno’r gynhadledd:

 

‘Celf a’r Dychymyg Archeolegol: Herio’r Dreigiau’

Chwefror 27ain ac 28ain 2019

 

Fair_Megafon

Y nod yw tynnu ynghyd y gwahanol safbwyntiau a gyflwynir gan arlunwyr, gan archeolegwyr, gan y rheiny sy’n ymwneud â gwerthoedd diwylliannol a threftadaeth, a chan y rheiny sy’n ymdrin â’r rhyngwyneb rhwng Celfyddyd Gain ac Archaeoleg. Rhagwelir mai’r gynhadledd hon fydd y gyntaf mewn cyfres fer a fydd yn ymchwilio i ffiniau’r dychymyg archeolegol.

Dan archwiliad manwl ein siaradwyr, hyderwn y bydd meysydd newydd ar gyfer astudiaethau academaidd brwd yn crisialu ac y bydd angerdd o’r newydd am bob dim archeolegol yn ymddangos. Ond tir anhysbys yw hwn, ac mae’n bosib y bydd yno ddreigiau . . .

 

map.jpg