Dydd Sadwrn

carmenmills News Leave a Comment

Gallaf gadarnhau y cynhelir cinio’r gynhadledd ar noson y diwrnod cyntaf, sef dydd Mercher, Chwefror 27ain 2019. Bydd hwn yn gyfle gwych i sgwrsio ag amrywiaeth eang o bobl, ac ymlacio i gerddoriaeth byw. Argymhellir archebu lle ymlaen llaw gan ddefnyddio’r ffurflen gofrestru gan fod cyfyngu ar nifer y lleoedd.

Dydd Gwener

carmenmills News Leave a Comment

Wrth i’r gynhadledd ddechrau ymffurfio, mae’n gyffrous gweld yr ystod o arbenigedd sydd ymhlith y siaradwyr amrywiol sydd wedi cytuno i ddod i drafod celf a’r dychymyg archeolegol. Bydd sesiynau’r prynhawn yn cynnwys opsiwn i ymweld â Phen Dinas, y gaer o’r Oes Haearn sy’n edrych dros dref Aberystwyth. Ddydd Mercher am 1.45 y.p., bydd John Dollery (CHBC) yn mynd …