Dydd Gwener

carmenmills News Leave a Comment

Wrth i’r gynhadledd ddechrau ymffurfio, mae’n gyffrous gweld yr ystod o arbenigedd sydd ymhlith y siaradwyr amrywiol sydd wedi cytuno i ddod i drafod celf a’r dychymyg archeolegol.

Image result for pen dinas hillfort

Bydd sesiynau’r prynhawn yn cynnwys opsiwn i ymweld â Phen Dinas, y gaer o’r Oes Haearn sy’n edrych dros dref Aberystwyth. Ddydd Mercher am 1.45 y.p., bydd John Dollery (CHBC) yn mynd â grŵp i’r safle, a darperir trafnidiaeth. Bydd yn rhad ac am ddim a gellir archebu lle drwy’r ffurflen gofrestru. Ddydd Iau, bydd Ystafell Chwilio CHBC ar agor i arddangos mapiau, nodiadau maes, lluniau, delweddau a deunyddiau eraill sy’n gysylltiedig â’r gwaith archeolegol sy’n cael ei wneud ar y safle. Bydd yn rhad ac am ddim a darperir trafnidiaeth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *