Dydd Sadwrn

carmenmills News Leave a Comment

Gallaf gadarnhau y cynhelir cinio’r gynhadledd ar noson y diwrnod cyntaf, sef dydd Mercher, Chwefror 27ain 2019. Bydd hwn yn gyfle gwych i sgwrsio ag amrywiaeth eang o bobl, ac ymlacio i gerddoriaeth byw. Argymhellir archebu lle ymlaen llaw gan ddefnyddio’r ffurflen gofrestru gan fod cyfyngu ar nifer y lleoedd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *