Llety

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Cafodd naw deg o stafelloedd yn llety’r Brifysgol eu neilltuo i’r cynadleddwyr erbyn hyn. Maent yn llety Cwrt Mawr, a’r pris yw £28.50 y noson.  Gellir archebu hyd at dair noson ar gyfer y gynhadledd hon ar y weddalen Gofrestru.  Mae manylion am y llety i’w gweld ar wefan y Brifysgol. Wrth archebu bydd cynadleddwyr hefyd yn cael hawl mynediad …