Llety

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

images

Cafodd naw deg o stafelloedd yn llety’r Brifysgol eu neilltuo i’r cynadleddwyr erbyn hyn. Maent yn llety Cwrt Mawr, a’r pris yw £28.50 y noson.  Gellir archebu hyd at dair noson ar gyfer y gynhadledd hon ar y weddalen Gofrestru.  Mae manylion am y llety i’w gweld ar wefan y Brifysgol.

download

Wrth archebu bydd cynadleddwyr hefyd yn cael hawl mynediad am ddim i Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol am y cyfnod.  Felly, dewch â’ch gwisg nofio neu’ch dillad rhedeg gyda chi i wneud y mwyaf o’r cyfle.

images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *