Llety yn y dref

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Mae Gwesty’r Marine ar y prom wedi cynnig trefniant arbennig ar gyfer y rhai sy’n dod i’r gynhadledd: Ystafell ddwbl gydag un preswylydd – £65 y noson Ystafell ddwbl neu ystafell gyda dau wely I ddau breswylydd – £85 y noson I fanteisio ar y cynnig hwn dyfynnwch enw’r gynhadledd ‘Herio’r Dreigiau’ wrth archebu.  

Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Mi wnaeth llyfr yr Athro Jennifer Wallace. ‘Digging the Dirt’, ennyn brwdfrydedd ynof if ddysgu mwy am y dychymyg archaeologol pan ddarllenais ef ddeng mlynedd yn ol.  Bydd yn bleser I gwrdd a hi yn y gynhadledd.  Daw a safbwynt pwysig o fyd llenyddiaeth, ac fel mae hi’n egluro: “Mae fy narlith yn canolbwyntio ar feddrodau’r Twyni Deheuol a cherdd …