Cerddoriaeth yng Nghinio’r Gynhadedd

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Eleri Turner – Y Delynores

IMG_4414

Wedi ei hyfforddi’n glasurol mewn Prifysgol ac yn Yr Academi Gerdd Frenhinol, Llundain, newdiodd ei chyfeiriad yn ddiweddarach i ddefnyddio ei thelyn mewn Therapi cerdd.

Mae’n bresennol yn gweithio gyda phlant awtistig (cyn ysgol) a’u mamau.  Mae hefyd yn weithgar fel athrawes telyn lleol.

“Rwy’n cael gwefr wrth cael fy ngofyn i gymryd rhan mewn digwyddiadau lleol ar fy nhelyn Ffrengig Gothic Erard, 135 oed.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *