Croeso Julia!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Julia

Mae Julia Sorrell wedi bod yn canolbwyntio ar Orkney fel pwnc ble mae hi’n cyfuno’r tirwedd a’r archaeoleg. Boed yn Gylch Brodgar neu Skara Brae, mae hi’n ymdrin â’r pwnc o safbwynt arlunydd gan ymdrechu i wneud ei gwaith yr un mor hygyrch i’r lleygwr a’r academydd. Mae archaeoleg wedi parhau i fod yn ddimensiwn ychwanegol yn ei gwaith.

“Pan fyddaf yn paentio, byddaf yn treulio amser yn astudio ac yn sgwrsio â’r cyhoedd yn ogystal â dehongli beth bynnag y byddaf yn tynnu llun ohono. Rwy’n ymwneud llawer â rhyngweithio rhwng dynion a’r thema ganolog sydd gennyf yn aml yw trosglwyddo fy meddyliau a’m teimladau o’r naill berson i’r llall drwy’r ffurf weledol.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *