Croeso Kate!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

KAte1

Mae’n bleser croesawu’r artist Brydeinig enwog Kate Whiteford i’r gynhadledd.  Ar y cyd â’r artistiaid eraill sydd wedi’u gwahodd i siarad, sef Julia Sorrell, Mary Lloyd Jones, a Brian Graham, bydd Kate yn arwain y sgwrsio am y rhan y mae celfyddyd gain wedi’i chwarae ym maes ymchwiliadau archaeolegol. Meddai:

“Dros y blynyddoedd rydw i wedi creu nifer o dir-ddarluniau i’w gweld yn bennaf o’r awyr, ac na ellir eu gweld yn llwyr a chyflawn ar lefel y ddaear.

Rydw i’n cloddio delwedd sy’n gysylltiedig â’r safle am gyfnod cyfyngedig o amser ac mae atgof y ddelwedd honno wedi’i ymgorffori yn y safle ar ôl ail-lenwi’r tir.”

 

Bydd ei chyflwyniad yn cynnwys detholiad o ffilmiau byr wedi’u tynnu o’r awyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *