Cerddoriaeth yng Nghinio’r Gynhadledd

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Rwy’n hynod falch fod Three Legg’d Mare yn mynd i chwarae yng nghinio’r gynhadledd ar 27 Chwefror 2019. Band o Aberystwyth ydyn nhw a ddaeth at ei gilydd oherwydd eu diddordeb cyffredin yng nghaneuon ac alawon traddodiadol Cymru, Lloegr a thu hwnt, a’r hanes cymdeithasol a’r llên gwerin y tu ôl iddynt. Maent yn canu hen ganeuon am orffwylltra, cariad, …

Croeso Brian!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

  Canfod y Dyfodol yn fy Ngorffennol Ar ôl sylweddoli’n hwyrach pa mor ddibynnol ydoedd ar ei brofiadau o dir lleol yn ystod ei blentyndod, mae Brian Graham yn datgelu sut y gwnaeth digwydd dod ar draws cloddfa Paleolithig Uchaf, yn ystod ei dridegau, ei ysbrydoli i greu celf sydd wedi datblygu ac ehangu dros lawer o flynyddoedd.  

Croeso Mary!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

  Archaeoleg: Iaith Canu Dechreuais ymddiddori mewn Archaeoleg pan ddangoswyd cafn-nodau a chylchnodau i mi a gerfiwyd ar Ros Ilkley bedair mil o flynyddoedd yn ôl.  Rwyf wedi canolbwyntio’n arbennig ar ieithoedd lleiafrifol sy’n dyst i’m hunaniaeth fel Cymraes Gymraeg ac aelod o ddiwylliant sydd wedi’i ymyleiddio. Defnyddir cerfiadau Cynhanes, y wyddor Ogam, y wyddor Rwnig, a’r wyddor farddol i …

Croeso Julia!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Mae Julia Sorrell wedi bod yn canolbwyntio ar Orkney fel pwnc ble mae hi’n cyfuno’r tirwedd a’r archaeoleg. Boed yn Gylch Brodgar neu Skara Brae, mae hi’n ymdrin â’r pwnc o safbwynt arlunydd gan ymdrechu i wneud ei gwaith yr un mor hygyrch i’r lleygwr a’r academydd. Mae archaeoleg wedi parhau i fod yn ddimensiwn ychwanegol yn ei gwaith. “Pan …

Croeso Kate!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Mae’n bleser croesawu’r artist Brydeinig enwog Kate Whiteford i’r gynhadledd.  Ar y cyd â’r artistiaid eraill sydd wedi’u gwahodd i siarad, sef Julia Sorrell, Mary Lloyd Jones, a Brian Graham, bydd Kate yn arwain y sgwrsio am y rhan y mae celfyddyd gain wedi’i chwarae ym maes ymchwiliadau archaeolegol. Meddai: “Dros y blynyddoedd rydw i wedi creu nifer o dir-ddarluniau …

Cerddoriaeth yng Nghinio’r Gynhadedd

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Eleri Turner – Y Delynores Wedi ei hyfforddi’n glasurol mewn Prifysgol ac yn Yr Academi Gerdd Frenhinol, Llundain, newdiodd ei chyfeiriad yn ddiweddarach i ddefnyddio ei thelyn mewn Therapi cerdd. Mae’n bresennol yn gweithio gyda phlant awtistig (cyn ysgol) a’u mamau.  Mae hefyd yn weithgar fel athrawes telyn lleol. “Rwy’n cael gwefr wrth cael fy ngofyn i gymryd rhan mewn …

Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Rwyf wrth fy modd fod yr Athro Michael Shanks yn bwriadu dod draw o Brifysgol Stanford I gymryd rhan yn y gynhadledd ac rwy’n edrych ymlaen at gwrdd ag ef. Cefais lawer o bleser yn darllen ei lyfr ‘The Archaeological Imagination’, yn enwedig wrth iddo ddisgrifio’r dychymyg archaeologol fel rhywbeth sy’n ‘ail-greu’r byd y to ol i’r adfail’, ac ‘yn …

Llety yn y dref

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Mae Gwesty’r Marine ar y prom wedi cynnig trefniant arbennig ar gyfer y rhai sy’n dod i’r gynhadledd: Ystafell ddwbl gydag un preswylydd – £65 y noson Ystafell ddwbl neu ystafell gyda dau wely I ddau breswylydd – £85 y noson I fanteisio ar y cynnig hwn dyfynnwch enw’r gynhadledd ‘Herio’r Dreigiau’ wrth archebu.  

Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Mi wnaeth llyfr yr Athro Jennifer Wallace. ‘Digging the Dirt’, ennyn brwdfrydedd ynof if ddysgu mwy am y dychymyg archaeologol pan ddarllenais ef ddeng mlynedd yn ol.  Bydd yn bleser I gwrdd a hi yn y gynhadledd.  Daw a safbwynt pwysig o fyd llenyddiaeth, ac fel mae hi’n egluro: “Mae fy narlith yn canolbwyntio ar feddrodau’r Twyni Deheuol a cherdd …

Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Bydd yn fraint i groesawu’r Athro yr Arglwydd Colin Renfrew i’r gynhadledd. Mae ef wedi dweud wrthym y bydd yn trafod apêl celf cynhanes hynafol i arlunwyr. “Bydd celf gyfoes yn aml yn canfod ysbrydoliaeth yn uniongyrchedd a symlrwydd hanfodol gweithiau’r gorffennol cynhanes,” meddai, gan ddyfynnu Brancusi a Richard Long. Edrychaf ymlaen at fod yn ei gyflwyniad am 11yb ddydd …