Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Rwyf wrth fy modd fod yr Athro Michael Shanks yn bwriadu dod draw o Brifysgol Stanford I gymryd rhan yn y gynhadledd ac rwy’n edrych ymlaen at gwrdd ag ef. Cefais lawer o bleser yn darllen ei lyfr ‘The Archaeological Imagination’, yn enwedig wrth iddo ddisgrifio’r dychymyg archaeologol fel rhywbeth sy’n ‘ail-greu’r byd y to ol i’r adfail’, ac ‘yn …

Llety yn y dref

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Mae Gwesty’r Marine ar y prom wedi cynnig trefniant arbennig ar gyfer y rhai sy’n dod i’r gynhadledd: Ystafell ddwbl gydag un preswylydd – £65 y noson Ystafell ddwbl neu ystafell gyda dau wely I ddau breswylydd – £85 y noson I fanteisio ar y cynnig hwn dyfynnwch enw’r gynhadledd ‘Herio’r Dreigiau’ wrth archebu.  

Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Mi wnaeth llyfr yr Athro Jennifer Wallace. ‘Digging the Dirt’, ennyn brwdfrydedd ynof if ddysgu mwy am y dychymyg archaeologol pan ddarllenais ef ddeng mlynedd yn ol.  Bydd yn bleser I gwrdd a hi yn y gynhadledd.  Daw a safbwynt pwysig o fyd llenyddiaeth, ac fel mae hi’n egluro: “Mae fy narlith yn canolbwyntio ar feddrodau’r Twyni Deheuol a cherdd …

Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Bydd yn fraint i groesawu’r Athro yr Arglwydd Colin Renfrew i’r gynhadledd. Mae ef wedi dweud wrthym y bydd yn trafod apêl celf cynhanes hynafol i arlunwyr. “Bydd celf gyfoes yn aml yn canfod ysbrydoliaeth yn uniongyrchedd a symlrwydd hanfodol gweithiau’r gorffennol cynhanes,” meddai, gan ddyfynnu Brancusi a Richard Long. Edrychaf ymlaen at fod yn ei gyflwyniad am 11yb ddydd …

Llety

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Cafodd naw deg o stafelloedd yn llety’r Brifysgol eu neilltuo i’r cynadleddwyr erbyn hyn. Maent yn llety Cwrt Mawr, a’r pris yw £28.50 y noson.  Gellir archebu hyd at dair noson ar gyfer y gynhadledd hon ar y weddalen Gofrestru.  Mae manylion am y llety i’w gweld ar wefan y Brifysgol. Wrth archebu bydd cynadleddwyr hefyd yn cael hawl mynediad …