Cerddoriaeth yng Nghinio’r Gynhadedd

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

Eleri Turner – Y Delynores

IMG_4414

Wedi ei hyfforddi’n glasurol mewn Prifysgol ac yn Yr Academi Gerdd Frenhinol, Llundain, newdiodd ei chyfeiriad yn ddiweddarach i ddefnyddio ei thelyn mewn Therapi cerdd.

Mae’n bresennol yn gweithio gyda phlant awtistig (cyn ysgol) a’u mamau.  Mae hefyd yn weithgar fel athrawes telyn lleol.

“Rwy’n cael gwefr wrth cael fy ngofyn i gymryd rhan mewn digwyddiadau lleol ar fy nhelyn Ffrengig Gothic Erard, 135 oed.”

Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

71llZ-a20aL._UX250_

Rwyf wrth fy modd fod yr Athro Michael Shanks yn bwriadu dod draw o Brifysgol Stanford I gymryd rhan yn y gynhadledd ac rwy’n edrych ymlaen at gwrdd ag ef.

Cefais lawer o bleser yn darllen ei lyfr ‘The Archaeological Imagination’, yn enwedig wrth iddo ddisgrifio’r dychymyg archaeologol fel rhywbeth sy’n ‘ail-greu’r byd y to ol i’r adfail’, ac ‘yn bryder i’r hyn sydd ar ol.’

Bydd yn agor ei gist drysor i ni ddydd Mercher 27 Chwefror am 11yb.

Llety yn y dref

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

images

Mae Gwesty’r Marine ar y prom wedi cynnig trefniant arbennig ar gyfer y rhai sy’n dod i’r gynhadledd:

Ystafell ddwbl gydag un preswylydd – £65 y noson

Ystafell ddwbl neu ystafell gyda dau wely I ddau breswylydd – £85 y noson

gwesty-r-marine-hotel

I fanteisio ar y cynnig hwn dyfynnwch enw’r gynhadledd ‘Herio’r Dreigiau’ wrth archebu.

 

Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

UK1509_2775

Mi wnaeth llyfr yr Athro Jennifer Wallace. ‘Digging the Dirt’, ennyn brwdfrydedd ynof if ddysgu mwy am y dychymyg archaeologol pan ddarllenais ef ddeng mlynedd yn ol.  Bydd yn bleser I gwrdd a hi yn y gynhadledd.  Daw a safbwynt pwysig o fyd llenyddiaeth, ac fel mae hi’n egluro:

“Mae fy narlith yn canolbwyntio ar feddrodau’r Twyni Deheuol a cherdd nodedig Charlotte Smith Beachy Head (1807).  Dyma oeddd crwsibl y dychymyg Rhamantaidd.”

Hi fydd yn agor y gynhadledd ddydd Mercher 27 Chwefror am 11yb.

Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

image_normal

Bydd yn fraint i groesawu’r Athro yr Arglwydd Colin Renfrew i’r gynhadledd. Mae ef wedi dweud wrthym y bydd yn trafod apêl celf cynhanes hynafol i arlunwyr.

“Bydd celf gyfoes yn aml yn canfod ysbrydoliaeth yn uniongyrchedd a symlrwydd hanfodol gweithiau’r gorffennol cynhanes,” meddai, gan ddyfynnu Brancusi a Richard Long. Edrychaf ymlaen at fod yn ei gyflwyniad am 11yb ddydd Iau 28 Chwefror.

Llety

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

images

Cafodd naw deg o stafelloedd yn llety’r Brifysgol eu neilltuo i’r cynadleddwyr erbyn hyn. Maent yn llety Cwrt Mawr, a’r pris yw £28.50 y noson.  Gellir archebu hyd at dair noson ar gyfer y gynhadledd hon ar y weddalen Gofrestru.  Mae manylion am y llety i’w gweld ar wefan y Brifysgol.

download

Wrth archebu bydd cynadleddwyr hefyd yn cael hawl mynediad am ddim i Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol am y cyfnod.  Felly, dewch â’ch gwisg nofio neu’ch dillad rhedeg gyda chi i wneud y mwyaf o’r cyfle.

images

Dydd Mercher

carmenmills News Leave a Comment

Mae’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas, wedi cadarnhau y bydd yn dod i annerch y gynhadledd ar Chwefror 28ain.

Dydd Sadwrn

carmenmills News Leave a Comment

Gallaf gadarnhau y cynhelir cinio’r gynhadledd ar noson y diwrnod cyntaf, sef dydd Mercher, Chwefror 27ain 2019. Bydd hwn yn gyfle gwych i sgwrsio ag amrywiaeth eang o bobl, ac ymlacio i gerddoriaeth byw. Argymhellir archebu lle ymlaen llaw gan ddefnyddio’r ffurflen gofrestru gan fod cyfyngu ar nifer y lleoedd.

Dydd Gwener

carmenmills News Leave a Comment

Wrth i’r gynhadledd ddechrau ymffurfio, mae’n gyffrous gweld yr ystod o arbenigedd sydd ymhlith y siaradwyr amrywiol sydd wedi cytuno i ddod i drafod celf a’r dychymyg archeolegol.

Image result for pen dinas hillfort

Bydd sesiynau’r prynhawn yn cynnwys opsiwn i ymweld â Phen Dinas, y gaer o’r Oes Haearn sy’n edrych dros dref Aberystwyth. Ddydd Mercher am 1.45 y.p., bydd John Dollery (CHBC) yn mynd â grŵp i’r safle, a darperir trafnidiaeth. Bydd yn rhad ac am ddim a gellir archebu lle drwy’r ffurflen gofrestru. Ddydd Iau, bydd Ystafell Chwilio CHBC ar agor i arddangos mapiau, nodiadau maes, lluniau, delweddau a deunyddiau eraill sy’n gysylltiedig â’r gwaith archeolegol sy’n cael ei wneud ar y safle. Bydd yn rhad ac am ddim a darperir trafnidiaeth.