Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

71llZ-a20aL._UX250_

Rwyf wrth fy modd fod yr Athro Michael Shanks yn bwriadu dod draw o Brifysgol Stanford I gymryd rhan yn y gynhadledd ac rwy’n edrych ymlaen at gwrdd ag ef.

Cefais lawer o bleser yn darllen ei lyfr ‘The Archaeological Imagination’, yn enwedig wrth iddo ddisgrifio’r dychymyg archaeologol fel rhywbeth sy’n ‘ail-greu’r byd y to ol i’r adfail’, ac ‘yn bryder i’r hyn sydd ar ol.’

Bydd yn agor ei gist drysor i ni ddydd Mercher 27 Chwefror am 11yb.

Llety yn y dref

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

images

Mae Gwesty’r Marine ar y prom wedi cynnig trefniant arbennig ar gyfer y rhai sy’n dod i’r gynhadledd:

Ystafell ddwbl gydag un preswylydd – £65 y noson

Ystafell ddwbl neu ystafell gyda dau wely I ddau breswylydd – £85 y noson

gwesty-r-marine-hotel

I fanteisio ar y cynnig hwn dyfynnwch enw’r gynhadledd ‘Herio’r Dreigiau’ wrth archebu.

 

Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

UK1509_2775

Mi wnaeth llyfr yr Athro Jennifer Wallace. ‘Digging the Dirt’, ennyn brwdfrydedd ynof if ddysgu mwy am y dychymyg archaeologol pan ddarllenais ef ddeng mlynedd yn ol.  Bydd yn bleser I gwrdd a hi yn y gynhadledd.  Daw a safbwynt pwysig o fyd llenyddiaeth, ac fel mae hi’n egluro:

“Mae fy narlith yn canolbwyntio ar feddrodau’r Twyni Deheuol a cherdd nodedig Charlotte Smith Beachy Head (1807).  Dyma oeddd crwsibl y dychymyg Rhamantaidd.”

Hi fydd yn agor y gynhadledd ddydd Mercher 27 Chwefror am 11yb.

Croeso!

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

image_normal

Bydd yn fraint i groesawu’r Athro yr Arglwydd Colin Renfrew i’r gynhadledd. Mae ef wedi dweud wrthym y bydd yn trafod apêl celf cynhanes hynafol i arlunwyr.

“Bydd celf gyfoes yn aml yn canfod ysbrydoliaeth yn uniongyrchedd a symlrwydd hanfodol gweithiau’r gorffennol cynhanes,” meddai, gan ddyfynnu Brancusi a Richard Long. Edrychaf ymlaen at fod yn ei gyflwyniad am 11yb ddydd Iau 28 Chwefror.

Llety

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

images

Cafodd naw deg o stafelloedd yn llety’r Brifysgol eu neilltuo i’r cynadleddwyr erbyn hyn. Maent yn llety Cwrt Mawr, a’r pris yw £28.50 y noson.  Gellir archebu hyd at dair noson ar gyfer y gynhadledd hon ar y weddalen Gofrestru.  Mae manylion am y llety i’w gweld ar wefan y Brifysgol.

download

Wrth archebu bydd cynadleddwyr hefyd yn cael hawl mynediad am ddim i Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol am y cyfnod.  Felly, dewch â’ch gwisg nofio neu’ch dillad rhedeg gyda chi i wneud y mwyaf o’r cyfle.

images

Dydd Mercher

carmenmills News Leave a Comment

Mae’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas, wedi cadarnhau y bydd yn dod i annerch y gynhadledd ar Chwefror 28ain.

Dydd Sadwrn

carmenmills News Leave a Comment

Gallaf gadarnhau y cynhelir cinio’r gynhadledd ar noson y diwrnod cyntaf, sef dydd Mercher, Chwefror 27ain 2019. Bydd hwn yn gyfle gwych i sgwrsio ag amrywiaeth eang o bobl, ac ymlacio i gerddoriaeth byw. Argymhellir archebu lle ymlaen llaw gan ddefnyddio’r ffurflen gofrestru gan fod cyfyngu ar nifer y lleoedd.

Dydd Gwener

carmenmills News Leave a Comment

Wrth i’r gynhadledd ddechrau ymffurfio, mae’n gyffrous gweld yr ystod o arbenigedd sydd ymhlith y siaradwyr amrywiol sydd wedi cytuno i ddod i drafod celf a’r dychymyg archeolegol.

Image result for pen dinas hillfort

Bydd sesiynau’r prynhawn yn cynnwys opsiwn i ymweld â Phen Dinas, y gaer o’r Oes Haearn sy’n edrych dros dref Aberystwyth. Ddydd Mercher am 1.45 y.p., bydd John Dollery (CHBC) yn mynd â grŵp i’r safle, a darperir trafnidiaeth. Bydd yn rhad ac am ddim a gellir archebu lle drwy’r ffurflen gofrestru. Ddydd Iau, bydd Ystafell Chwilio CHBC ar agor i arddangos mapiau, nodiadau maes, lluniau, delweddau a deunyddiau eraill sy’n gysylltiedig â’r gwaith archeolegol sy’n cael ei wneud ar y safle. Bydd yn rhad ac am ddim a darperir trafnidiaeth.