Llety

carmenmills Uncategorized Leave a Comment

images

Cafodd naw deg o stafelloedd yn llety’r Brifysgol eu neilltuo i’r cynadleddwyr erbyn hyn. Maent yn llety Cwrt Mawr, a’r pris yw £28.50 y noson.  Gellir archebu hyd at dair noson ar gyfer y gynhadledd hon ar y weddalen Gofrestru.  Mae manylion am y llety i’w gweld ar wefan y Brifysgol.

download

Wrth archebu bydd cynadleddwyr hefyd yn cael hawl mynediad am ddim i Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol am y cyfnod.  Felly, dewch â’ch gwisg nofio neu’ch dillad rhedeg gyda chi i wneud y mwyaf o’r cyfle.

images

Dydd Mercher

carmenmills News Leave a Comment

Mae’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas, wedi cadarnhau y bydd yn dod i annerch y gynhadledd ar Chwefror 28ain.

Dydd Sadwrn

carmenmills News Leave a Comment

Gallaf gadarnhau y cynhelir cinio’r gynhadledd ar noson y diwrnod cyntaf, sef dydd Mercher, Chwefror 27ain 2019. Bydd hwn yn gyfle gwych i sgwrsio ag amrywiaeth eang o bobl, ac ymlacio i gerddoriaeth byw. Argymhellir archebu lle ymlaen llaw gan ddefnyddio’r ffurflen gofrestru gan fod cyfyngu ar nifer y lleoedd.

Dydd Gwener

carmenmills News Leave a Comment

Wrth i’r gynhadledd ddechrau ymffurfio, mae’n gyffrous gweld yr ystod o arbenigedd sydd ymhlith y siaradwyr amrywiol sydd wedi cytuno i ddod i drafod celf a’r dychymyg archeolegol.

Image result for pen dinas hillfort

Bydd sesiynau’r prynhawn yn cynnwys opsiwn i ymweld â Phen Dinas, y gaer o’r Oes Haearn sy’n edrych dros dref Aberystwyth. Ddydd Mercher am 1.45 y.p., bydd John Dollery (CHBC) yn mynd â grŵp i’r safle, a darperir trafnidiaeth. Bydd yn rhad ac am ddim a gellir archebu lle drwy’r ffurflen gofrestru. Ddydd Iau, bydd Ystafell Chwilio CHBC ar agor i arddangos mapiau, nodiadau maes, lluniau, delweddau a deunyddiau eraill sy’n gysylltiedig â’r gwaith archeolegol sy’n cael ei wneud ar y safle. Bydd yn rhad ac am ddim a darperir trafnidiaeth.