Rhaglen

Dydd Mercher 27 Chwefror 2019

9.30yb: Cofrestru yng Nghanolfan y Celfyddydau

Theatr

10.30: Croeso: Christopher Catling: CBHC

Carmen Mills: Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth

11.00: YR ATHRO JENNIFER WALLACE

11.50: Egwyl am Goffi yng Nghyntedd y Theatr

12.10: YR ATHRO MICHAEL SHANKS

1pm: CINIO yng Nghyntedd y Theatr

1.45: Ymweliad â Phen Dinas

2.00: Dr Mary Lloyd Jones

2.20: Dr Helen Wickstead

2.40: Gareth Edwards RCAHMW

3.00 – 3.20: Egwyl am Goffi yng Nghyntedd y Theatr

3.20: Dr Antonia Thomas

3.40: Dr Alan Chamberlain

4.00: Dr Brian Graham

4.20: Bord Gron, a gadeirir gan Christopher Catling

5.00: Gorffen

Dydd Iau 28 Chwefror 2019

Theatr

10.40: Croeso – AS a’r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Christopher Catling CBHC

Carmen Mills: Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth

11.00: YR ATHRO COLIN RENFREW

11.50: Egwyl am Goffi yng Nghyntedd y Theatr

12.10: KATE WHITEFORD OBE

1pm: CINIO yng Nghyntedd y Theatr

1.45: Ymweliad ag Ystafell Chwilio CBHC

2.00: Welsh Language Commissioner

2.20: Dr Ffion Reynolds Cadw

2.40: Hope for Justice

3.00 – 3.20: Egwyl am Goffi yng Nghyntedd y Theatr

3.20: Dr Peter Wakelin

3.40: JULIA SORRELL

4.20: Bord Gron, a gadeirir gan yr Athro John Harvey

5.00: Gorffen a diwedd y gynhadledd