Cofrestru

aberystwyth-from-the

 

Gwybodaeth Pecynnau Cofrestru Cinio Llety

 

Mae’r holl brisiau cofrestru ar gyfer y gynhadledd yn cynnwys lluniaeth a chinio ar gyfer y ddau ddiwrnod.

Mae yna hefyd opsiwn Archebu’n Gynnar am Bopeth. Mae hyn cynnwys cofrestru (gyda lluniaeth a chinio fel y nodir uchod), ac mae hefyd yn cynnwys Swper y Gynhadledd ar nos Fercher a llety am ddwy noson yn y brifysgol (gyda brecwast).

Os ydych chi’n dewis yr opsiwn sy’n cynnwys Popeth, naill drwy Archebu’n Gynnar neu trwy dalu’r pris llawn, yr unig beth sydd angen i chi ei wneud wedyn yw trefnu sut i gyrraedd yma.

Archebwch yn gynnar i osgoi siom!

starling murmuration